Top

Antecontract. Pronunţarea hotărârii care ţine loc act de vânzare-cumpărare

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Iaşi la data de 1.02.2005 (dosar 1988/2005), reclamantul B.D.G. a chemat în judecată pârâta M.E. pentru a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act vânzare-cumpărare, motivat de faptul că a încheiat cu pârâta un antecontract pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra apartamentului proprietatea acesteia, a achitat preţul, iar pârâta nejustificat a refuzat încheierea actului autentic.

Judecătoria Iaşi, prin sentinţa civilă nr. 5141/13.06.2005 a respins acţiunea cu motivarea că în cauză nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate al pârâtei-promitente la data încheierii antecontractului, dar mai ales la momentul introducerii acţiuni, fiind menţionat în înscrisul sub semnătură privată şi obligaţia pentru pârâtă de a cumpăra apartamentul.

În faza judecăţii în apel este făcută dovada dreptului de proprietate al pârâtei-intimate, prin depunerea contractului de vânzare-cumpărare nr. 69789/2004.

Tribunalul Iaşi, prin decizia civilă nr. 36/16.01.2006 respinge apelul şi păstrează sentinţa, cu a o altă motivare, constatând că s-a făcut dovada dreptului de proprietate al pârâtei.

Reţine tribunalul că pârâta a fost notificată să se prezinte la notar pentru a perfecta actele de vânzare-cumpărare, conform convenţiei încheiată de părţi. Conform încheierii din 29.XI.2004, la strigarea efectuată de notarul public nu a răspuns, a absentat, contractul nu s-a putut perfecta şi, în consecinţă, concluzia nu poate fi decât aceea că nu este de acord cu vânzarea.

În recursul declarat întemeiat pe art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, BD.G. a invocat aplicarea greşită a legii, susţinând în esenţă, că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 1073 Cod civil pentru a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare fiind dovedită promisiunea la vânzare, achitarea preţului, pârâta-intimată fiind proprietara apartamentului şi, deşi notificată, a refuzat să se prezinte la notar şi în instanţă pentru autentificarea contractului. Recursul este întemeiat.

În conformitate cu art. 1073 Cod civil, creditorul are dreptul de a dobândi „îndeplinirea exactă a obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la desdăunare”.

În cauză recurentul a făcut dovada convenţiei prin care părţile s-au obligat reciproc să încheie contractul de vânzare-cumpărare, ce are ca obiect material apartamentul proprietatea pârâtei.

Antecontractul a născut pentru ambele părţi obligaţia „de a face”, iar în caz de neexecutare a obligaţiei, partea care urmăreşte încheierea contractului poate să pretindă celeilalte părţi să se prezinte la notarul public pentru întocmirea actului autentic.

Transmiterea dreptului de proprietate a bunului imobil, apartament ce include şi cota ideală asupra terenului, impune forma autentică, prin întocmirea actului de notar.

În caz de refuz al unei părţi contractante de a se prezenta la notar, instanţa de judecată poate pronunţa hotărârea care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.

Părţile pot încheia valabil şi o promisiune privind vânzarea unor lucruri pentru care promitentul nu este proprietar exclusiv sau pentru un bun pentru care dreptul de proprietate se dobândeşte ulterior.

În cauză este făcută dovada certă a voinţei părţilor de încheia contractul de vânzare-cumpărare, ce impune obligaţia executării în natură, totodată a îndeplinirii condiţiilor cerute de art. 942 şi respectiv 948 Cod civil pentru validitatea convenţiei.

Cu înscrisurile noi, depuse în calea de atac este făcută dovada că: promitenta are drept de proprietate exclusiv a apartamentului, a plăţii preţului, cât şi a consimţământului părţilor contractante.

Prin declaraţia nr. 1/29.05.2005 autentificată, M.E., identificată prin carte de identitate, solicită admiterea recursului şi pronunţarea hotărârii care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.

Concluzia instanţei de apel că lipseşte consimţământul vânzătoarei ca element constitutiv al contractului este greşită.

Faptul că promitenta vânzătoare nu s-a prezentat la notar şi la judecată, în instanţă, nu înlătură executarea în natură a obligaţiei, deci de a încheia contractul de vânzare-cumpărare.

Refuzul intimatei-pârâte de a se prezenta la notariat pentru încheierea contractului este nejustificat, ceea ce îndreptăţeşte recurentul să obţină executarea conform art. 1073 Cod civil.

Curtea constată că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru a pronunţa hotărârea care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare, în condiţiile în care intimata nu şi-a executat de bună-voie obligaţia în natură.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, instanţa admite recursul şi rejudecă cauza în fond şi admite acţiunea.

(Decizia civilă nr. 412/10.05.2006)

Etichete:

Predarea bunurilor mobile din imobilul înstrăinat

JUDECATORIA CONSTANTA –  SECTIA CIVILA
Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr.5958/212/2008
Sentinta civila nr. 8852

Sedinta publica din data de 23.05.2008

Pe rol solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de catre reclamanta SMC, în contradictoriu cu pârâtul MR.
Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 09.05.2008, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta sentinta, data la care, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 16.05.2008 si ulterior la data de 23.05.2008, când a pronuntat urmatoarea hotarâre.

I N S T A N T A,

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta cu numarul 5958/212/2008, reclamanta a solicitat instantei ca în contradictoriu cu pârâtul sa dispuna anularea antecontractului de vanzare-cumparare incheiat intre parti si obligarea paratului la restituirea imobilului ce a constituit obiectul antecontractului si a bunurilor mobile din interior. În motivarea în fapt a actiunii,reclamanta a aratat,in esenta,ca a incheiat cu paratul un antecontract de vanzare-cumparare sub imperiul unor amenintari exercitate de acesta si alte persoane.
În drept,au fost invocate dispozitiile art.948 si urm. Cod civil. În dovedirea actiunii, reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri si martori. Prin intampinare, paratul a solicitat respingerea actiunii,aratand,in esenta, ca nu sunt intrunite conditiile anularii antecontractului de vanzare-cumparare.
Actiunea a fost legal timbrata.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea promovata de reclamant este intemeiata in parte, in sensul considerentele care urmeaza.
Astfel,referitor la motivele de anulare a antecontractului,instanta constata ca acestea nu sunt dovedite,din declaratiile martorilor audiati nerezultand ca ar fi existat amenintari sub imperiul carora sa se fi incheiat antecontractul. Deasemenea,nici din declaratiile martorilor si nici din actele medicale depuse nu reiese ca starea de sanatate a sotului reclamantei ar fi fost de natura a-i altera discernamantul. In ceea ce priveste restituirea bunurilor mobile,instanta constata ca prin antecontractul autentificat cu numarul 13/06.01.2003, paratului nu i se confera niciun drept de dobandire a acestora,ceea ce va conduce la obligarea sa la restiturea bunurilor mentionate in inventarul intocmit, a caror detinere a rezultat din declaratiile martorilor audiati coroborate cu raspunsul la interogatoriu. Referitor la restituirea imobilului,din paragraful sapte al antecontractului aratat reiese ca pana la data incheierii contractului propriu-zis, care, potrivit paragrafului trei este 01.01.2010, reclamanta este obligata sa asigure paratului deplina posesie si utila folosinta a imobilului.Cum aceasta clauza contractuala confera paratului un titlu provizoriu de detinere a imobilului pana la 01.01.2010, capatul de cerere referitor la restituirea imobilului va fi respins.
In baza art.276 C.pr.civ., cheltuielile de judecata vor fi compensate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Admite in parte actiunea formulata de catre reclamanta SMC, în contradictoriu cu pârâtul MR.
Obliga paratul la restituirea in natura catre reclamanta a urmatoarelor bunuri mobile sau la plata contravalorii acestora:
1.-pat dublu cu doua saltele RELAXA montate pe grilaj metalic, cu spatiu de depozitare sub saltele, pe toata suprafata patului, fiind doua sertare, tablie sculptata, in valoare de 400 lei.
2.-doua noptiere (50X40X30) cu doua sertare asezata pe 4 picioare-in valoare de 400 lei
3.-doua oglinzi din cristal dreptunghiulare montate pe lemn natur in valoare de 1.600 lei
4.-toaleta cu oglinda pe interior din cristal glisanta cu deschidere hidraulica cu doua rânduri de sertare, in valoare de 1.000 lei
5.-scaunel capitonat cu plus alb+rosu, in valoare de 200 lei
6.-2 turnuri cu rafturi, in valoare de 500 lei
7.-sifonier sculptat in patru canaturi cu anexe deasupra-cu patru ladite deasupra sculptate, in valoare de 1.000 lei
8.-doua covoare lâna de Cisnadie in jurul patului (2×1) m in partile laterale, in valoare de 800 lei.
9.-un covor lâna (2×2) m in fata patului, in valoare de 400 lei
10.-corniza din ipsos sculptata, in valoare de 500 lei
11.-perdea din Polonia alba cu maci rosii (4×2.80) m, in valoare de 300 lei.
12.- draperii de Pascani (4×1.50) m, in valoare de 200 lei
13.-lustra din cristal din Turcia (frunze aurite) – alb, in valoare de 400 lei
14.- Televizor Samsung-din SUA – mare, in valoare de 500 lei
15.- doua veioze – portelan Franta – gen bibelouri -cu lumini intermitente – electrica, in valoare de 500 lei
16.- un tablou – pictura in ulei „Ciulinii Baraganului” de pictorul PAUL MIHAI – original, in valoare de 400 lei
17- patura electrica (2.5 x 2.0) m, in valoare de 100 lei
18.- 2 dune din puf din Italia (2 x 2) m, in valoare de 400 lei
19.- pom iarna – 2 m inaltime + instalatie lumini si 50 globuri, in valoare de 150 lei
20.- ornamente extensibile – in valoare de 50 lei
21.-2 saltele de lana-subtiri-in valoare de 300 lei
22.-2 plapuma lana dubla, in valoare de 300 lei
23.- 8 -perne mari, in valoare de 400 lei
24.- 10 perne mici, in valoare 300 lei
25.- 3 buc.suport argint cu lumânare, cu cate 3 lumânari fiecare, in valoare de 300 lei.
26.- 2 buc suport argint cu lumânare, cu cate 2 brate cu lumânari, in valoare de 200 lei
27.- 2 vaze mici Galle – Franta, in valoare de 400 lei
28.- 1 recamier cu canapea extensibila de 3 persoane, in valoare de 300 lei
29.- 2 fotolii, in valoare de 100 lei
30.- 1 birou, in valoare de 100 lei
32.- 1 masa rotunda mica diagonala 0.80 m, cu zece tabureti, in valoare de 100 lei
33.- 10 tabureti, in valoare de 50 lei
34.- biblioteca in patru canaturi (0.90 x 2.20) m cu vitrina, in valoare de 400 lei
35.- 3 tablouri originale 1975 de Failer, in ulei, in valoare de 1.500 lei
36.- 4 tablouri originale 1976 de Vasinca, in ulei, in valoare de 1.600 lei
37.- 1 tablou original 1966 de Stoica, in ulei, in valoare de 400 lei
38.- 1 tablou original 1955 de Paul Mihai, in ulei, in valoare de 1.000 lei
39.- 3 tablouri originale 1947, 1960 de Bondoc, in ulei, in valoare de 3.000 lei
40 – 7 bibelouri portelan-elefanti, in valoare de 210 lei
41.- 6 bibelouri portelan-balerine, in valoare de 180 lei
42.- bibelouri portelan-copilasi si statiua lui Napoleon, in valoare de 210 lei
43.- 4 cosulete portelan filigramat, in valoare de 120 lei
44.- set portelan-Alba ca Zapada ci cei 7 pitici, in valoare de 240 lei
45.- set serviciu masa portelan-6×4 farfurii, in valoare de 720 lei
46.- set serviciu masa portelan-12×4 farfurii, in valoare de 1.440 lei
47.- set serviciu tacamuri argint-48 buc-Rusia, in valoare de 20.000 lei
48- set serviciu tacamuri argint-24 buc-Rusia, in valoare de 10.000 lei
49.- 1000 carti beletristica, in valoare de 10.000 lei
50.- set farfurii portelan filigramat in stavituri ornamentale-10 buc, in valoare de 900 lei
51.- set vaze-din cristal alb/transparent-1 buc, in valoare de 200 lei, 1 vaza cristal albastru, in valoare de 150 lei, 1 vaza Galle-40 cm inaltime, in valoare de 150 lei, 1 vaza Galle, in valoare de 75 lei,
52.-1 aparat masurat tensiunea, in valoare de 200 lei
53.- 1 masuta calculator, in valoare de 50 lei
54.- 1 TV Daewoo-diagonala 71 cm, in valoare de 500 lei
55.- video-recorder, in valoare de 200 lei,
56.- casatofon Samsung, in valoare de 100 lei
57.- perdele de vara, in valoare de 100 lei,-perdele de iarna, in valoare de 300 lei, draperii de vara, in valoare de 150 si draperii de iarna in valoare de 300 lei.
58.- 10 perne puisori-puf, in valoare de 300 lei, 10 perne-puisori,din melana, in valoare de 60 lei, 2 paturi lana pentru fotolii, in valoare de 100 lei, 1 patura lana, dubla, maro, in valoare de 60, 1 patura lana, albastra, in valoare de 60 lei, 1 patura lana, maro cu bej, in valoare de 60 lei, 1 patura lana cu franjuri, in valoare de 60 lei
59.- 1 lustra cristal transparent, cu 4 brate-cupe, in valoare de 500 lei
60.- 1 covor lâna (3 x2) m (Cisnadie), in valoare de 400 lei, 1 drum (2 x 1) m peste covor, in valoare de 100 lei
60.- 30 buc casete video,in valoare de 900 lei, 60 casete audio, in valoare de 1.200 lei
61.- 2 telefoane mobile-Motorola si Sagem, in valoare de 100 lei
62.- camera de filmat, in valoare de 500 lei
63.-.aparat de fotografiat, in valoare de 200 lei
64.- bar lemn natur-cu parti in stil american, in valoare de 200 lei
65.- 6 scaune capitonate, in valoare de 300 lei
66.- 1 buc vitrina mare din lemn natur sculptata (1.80 x 3.20) m cu dulapioare cu 6 sertare,in valoare de 300 lei.
67.- 1 scrin din lemn natur sculptat, in valoare de 200 lei.
68.- 3 vitrine (denumire Pelican) din lemn natur cu 2 dulapioare (unul cu usi, altul cu sertare), in valoare de 300 lei
69. 1 masa din lemn nature, de 6-12 persoane, in valoare de 50 lei.
70.- 6 scaune tapitate-rosii, in valoare de 300 lei
71.- 4 dozatoare de alcool-50 ml, automate Belgia, in valoare de 40 lei.
72.-8 dozatoare-, in valoare de 80 lei
73.- 48 pahare sticla cu picior, in valoare de 480 lei
74.- 12 pahare 200 ml inalte, in valoare de 180 lei
75.- set serviciu 24 pahare Turcia, in valoare de 240 lei
76.- set cesti-12 buc-Horezu, in valoare de 240 lei
77.- ceainic 2 litri (1969) cu 6 pahare cristal in suporti arama filigramati -Turcia, in valoare de 100 lei
78.- samovoar argint 3 litri, rusesc cu st pahare-12 buc, cu support argint, in valoare de 150 lei
79.- narghilea-in valoare de 300 lei
80.- cosulet mare portelan, in valoare de 20 lei
81.- perdele living-in valoare de 180 lei
82.- draperii living, in valoare de 300 lei
83.- set covoare lina-2 buc, in valoare de 1.600 lei, 4 buc, in valoare de 3.200 lei
84.- set tacamuri argint 12 persoane x4 buc/persoana, in valoare de 18.000 lei
85.- set 24 pahare cristal-in valoare de 480 lei
86.- set genti voiaj-in valoare de 1.200 lei
87.- lustra cristal cu 5 brate, cu clopotei-China, in valoare de 400 lei
88.- aragaz cu 4 ochiuri si cuptor-in valoare de 2500 lei
89. – butelie aragaz in valoare de 50 lei si hota, in valoare de 400
90.- 2 dulapuri de bucatarie, in valoare de 2000 lei, turn bucatarie, in valoare de 1000 lei.
91.- chiuveta,in valoare de 300 lei.
92.- lustra sticla cu brat, in valoare de 10 lei
93.- 3 tablouri in ulei, in valoare de 90 lei
94.- covoras, in valoare de 150 lei, perdea, in valoare de 50 lei, draperie, in valoare de 50 lei
95.- corniza-in valoare de 100 lei
96.- set 4 vase Yena, in valoare de 200 lei
97.- 1 farfurie ornamentala din ceramica Galle, in valoare de 45 lei
98. -1 rasnita de cafea, in valoare de 150 lei
99.- 1 masa de lemn melaminata, in valoare de 20 lei
100.- 1 noptiera de lemn, in valoare de 10 lei
101.- 2 mixere, in valoare de 50 lei
102.- set 4 oale tefon, in valoare de 20 lei
103.- set vase inox-6 buc, in valoare de 80 lei
104.- masa demontabila lemn-in valoare de 1000 lei
` 105.- dulap suspendat, in valoare de 1000 lei
106.- turn, in valoare de 1000 lei
107.- set 6 scaune rosii, in valoare de 600 lei
108.- lustra cu brat cistal-in valoare de 500 lei
109.- cuptor cu microunde, in valoare de 1000 lei
110.- masa de calcat rabatabila, in valoare de 50 lei
111.- noptiera, in valoare de 500 lei
112.- scrin, in valoare de 500 lei
113.- coltar alb, in valoare de 500 lei
114.- 3 aplice, in valoare de 15 lei
115- 1 aragaz cu 4 ochiuri si cuptor, in valoare de 1000 lei
116.- 2 frigidere, in valoare de 1.700 lei
117.- 1 lada frigorifica, in valoare de 1.200 lei
118.- rafturi din lemn, in valoare de 300 lei
119.- scule de masina, in valoare de 50 lei
120.- 1 boiler, nou, in valoare de 2500 lei
121.- 1 mocheta aferenta casei scarilor, in valoare d 140 lei
122.- 2 cuiere cu lada si oglinda, in valoare de 200 lei,
123.- 1 masa de televizor, in valoare de 60 lei
124.- rafturi aferente mansardei, in valoare de 15 lei

Respinge capetele de cerere referitoare la anularea antecontractului de vânzare-cumparare si la restituirea imobilului,ca neîntemeiate.
Compenseaza cheltuielile de judecata.
Cu drept la recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 23.05.2008.

Etichete: , ,

Antecontract de vanzare – cumparare. Vicii de consimtămant

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 14192 (25.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate:  acţiune in anulare, antecontracte

Prin sentinta civila nr.14192/25.11.2008, Judecatoria Iasi a dispus anularea contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr.3943 din 15.08.2007 , la BNP C. si A si repunerea partilor în situatia anterioara.
Pentru a pronunta aceasta hotarâre , instanta a retinut ca , în fapt , între reclamantul S.C.D. si pârâta SC „S.L.”SRL s-a încheiat antecontractul de vânzare – cumparare cu privire la un teren din Bucium , fiind achitat un avans de 500 Euro , iar diferenta sumei la data încheierii actelor în forma autentica.
În calitate de curator al numitului S.C.D. , reclamanta C.I.M. mentioneaza ca SCD a fost pus sub interdictie ulterior încheierii actului , ca a fost fortat de numitii PD si PE sa mearga la notariat desi nu avea reprezentarea faptelor, discernamântul fiindu-i afectat de multa vreme. Se arata ca SCD are o vârsta de 75 ani , are tulburari si manifestari anormale , iar în anul 2005 a suferit un accident cerebral. Se sustine initierea unor demersuri în justitie împotriva numitilor PD si PE pentru infractiunea de lipsire de libertate . Sustine CIM ca discernamântul lui SCD , a fost determinat prin dol si violenta. Pârâta SC SL SRL invoca exceptia netimbrarii , inadmisibilitatii actiunii si a lipsei calitatii de reprezentant al reclamantei , sustinând ca existenta unui accident vascular nu poate înlatura sau afecta discernamântul si aceasta actiune este consecinta unui demers în justitie prin care se solicita obligarea lui SCD sa se prezinte la notariat si sa încheie actul în forma autentica fiindu-i consemnata suma la CEC.
Instanta a avut în vedere faptul ca nulitatea este o sanctiune care intervine atunci când actul este lipsit de unul din elementele esentiale care-i conditioneaza formarea , respectiv consimtamântul , obiectul si cauza , o conditie de validitate pentru consimtamânt fiind aceea , ca sa provina de la o persoana cu discernamânt .
Fara a da o valoare prestabilita probatoriului instanta retine ca expertiza medico – legala – psihiatrica efectuata în cauza ulterior momentului încheierii actului care contine contradictii între considerente si concluzii fara a putea fi coroborata cu alte probe , nu a format convingerea lipsei discernamântului raportat si , la diagnosticul stabilit. S-a retinut însa, ca a fost viciat consimtamântul prin violenta. Violenta ca viciu de consimtamât poate fi fizica si moral constând în amenintarea cu un rau sub imperiul caruia , persoana si-a dat consimtamântul la încheierea actului. Este de principiu ca potrivit art. 948 pct. 2 Cod civil , pentru formarea valabila a oricarui act juridic , nu este suficient sa existe consimtamântul ci , acesta trebuie sa fie liber si neviciat. Este evident ca în cazul în care , hotarârea de a încheia un act juridic este luata sub imperiul unei constrângeri psihice , consimtamântul nu este constient si liber si nu poate produce efecte juridice ,întrucât violenta constituie o atingere dusa libertatii.
Depozitiile martorilor audiati , au format convingerea ca numitul SCD a fost sechestrat , izolat de prieteni si familie , a fost fortat sa mearga la notariat , a fost lipsit de îngrijiri într-o institutie medicala , ignorându-se boala si vârsta înaintata si sub imperiul constrângerii psihice , a consimtit la încheierea antecontractului fiind în imposibilitatea de a-si dezvalui drama si frica.
A considerat instanta neincidenta exceptia inadmisibilitatii întrucât s-a dovedit existenta violentei psihice si a considerat neîntemeiata exceptia lipsei calitatii de reprezentant , întrucât reclamanta, prin dispozitia nr.5382/2007, a fost numita curator.

Etichete: , , ,

Hotarare care sa tina loc de contract de vanzare – cumparare

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12937 (06.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: antecontracte

Prin sentinta civila nr. 12937 din 6 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a admis actiunea formulata de catre reclamanta SC S SRL Iasi in contradictoriu cu parata PF EDI si a pronuntat o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare privind autovehiculul marca Peugeot, cu nr. de inmatriculare IS-01-WAU.
Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a retinut ca in speta s-a facut dovada acordului de vointa dintre parti cu privire la vanzarea bunului mobil, autovehiculul marca Peugeot, cu nr. de inmatriculare IS-01-WAU, dovada achitarii pretului si cea a predarii autovehiculului obiect al vanzarii, precum si a interesului reclamantei in promovarea actiunii, acela de a finaliza procedura de radiere a autovehiculului din proprietatea sa.

Etichete: ,